Årsstämma 2021

Flyttas till hösten till följd av myndigheternas restrektioner om max 8 deltagare vid ett möte.

Senast 1 september kommer nytt datum att meddelas via denna hemsida kalleredsvagforening.se

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till årsstämma i höst.

Sandupptagning

Sandupptagning på vägföreningens vägar påbörjas veckan efter påsk och skall vara klart till första maj dvs samma regler som gäller för hela kommunen.

 

/ Styrelsen