Den sedan tidigare framflyttade årsstämman kommer nu att
äga rum onsdagen den 6 oktober kl 18 i Apelgårdens kyrka.
Någon ytterligare annonsering i GP och Mölndals Posten
kommer inte att ske.

Ur GP 20210225

Välkomna Styrelsen