Anmälan om Schaktarbete

Schaktning får inte påbörjas förrän nedanstående anmälan om schaktningsarbete är inskickad.  Se för övrigt “Schaktavtal för arbeten i vägar tillhörande Kållereds Vägförening”.

Anmälan om Schaktarbete


Schaktning får inte påbörjas förrän nedanstående anmälan om schaktningsarbete är inskickad. Se för övrigt ”Schaktavtal för arbeten i vägar tillhörande Vägföreningen”.

Schaktningen kommer att utföras på adress:

Byggherre:
Byggherrens ombud:
Byggherrens mobilnummer:
Byggherrens e-post:

Referens/Konto/Kod som anmälaren vill ha med på fakturan:

Fakturamotagarens e-post:

Beräknat antal schakter:
Beräknad sammanlagd yta i m2:

Följande arbeten kommer att göras:

Arbetet utförs på:

Arbetet påbörjas datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):
Arbetet avslutas datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):
Arbetet utförs av entreprenör:
Arbetsledarens namn:
Arbetsledarens mobil nr:
Arbetsledarens e-postadress:

Återställande av beläggning utförs av:

Vi är informerade om och kommer att utföra arbetet enligt de anvisningar som anges i Vägföreningens Schaktavtal 160601.

Schaktanmälan avser. Ritning eller karta bifogas över arbetet:

Anmälare: