Anmälan om Schaktarbete

Schaktning får inte påbörjas förrän nedanstående anmälan om schaktningsarbete är inskickad.  Se för övrigt ”Schaktavtal för arbeten i vägar tillhörande Kållereds Vägförening”.

  Anmälan om Schaktarbete


  Schaktning får inte påbörjas förrän nedanstående anmälan om schaktningsarbete är inskickad. Se för övrigt ”Schaktavtal för arbeten i vägar tillhörande Vägföreningen”.

  Schaktningen kommer att utföras på adress:

  Byggherre:
  Byggherrens ombud:
  Byggherrens mobilnummer:
  Byggherrens e-post:

  Referens/Konto/Kod som anmälaren vill ha med på fakturan:

  Fakturamotagarens e-post:

  Beräknat antal schakter:
  Beräknad sammanlagd yta i m2:

  Följande arbeten kommer att göras:

  Arbetet utförs på:

  Arbetet påbörjas datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):
  Arbetet avslutas datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):
  Arbetet utförs av entreprenör:
  Arbetsledarens namn:
  Arbetsledarens mobil nr:
  Arbetsledarens e-postadress:

  Återställande av beläggning utförs av:

  Vi är informerade om och kommer att utföra arbetet enligt de anvisningar som anges i Vägföreningens Schaktavtal 160601.

  Schaktanmälan avser. Ritning eller karta bifogas över arbetet:

  Anmälare: