Ägarändring

Fastighetsbeteckning:
Gatuadress:
Nuvarande ägarens namn:
Nuvarande ägarens e-post:
Nya ägarens namn:
Nya ägarens e-post:
Nya ägarens Telefonnummer:
Överlåtelsedatum:

Klagomål/Fel

Namn:
Gatuadress:
Telefonnummer:
E-post:

Meddelande:

Motion till årsmötet (skall vara styrelsen tillhanda senast 1 feb)

Namn:
Gatuadress:
Telefonnummer:
E-post:

Mitt förslag:

Skicka till alla styrelsemedlemmar

Detta meddelande kommer skickas till alla styrelsemedlemmar.