Om du vill skicka en e-post till någon styrelserepresentant är det bara att “klicka” på vald ledamot i kolumnen “e-post adress”, så kommer blanketten “Nytt meddelande” fram med adress till den du vill skicka e-post till.

Styrelsen

Vill kontakta hela styrelsen klicka här.

Befattning Namn Period till Adress Telefonnummer  e-post adress
Ordförande Bengt Wahlstedt 2018 N Källåsvägen 60 0708-420442 bengt wahlstedt
Kassör Carina Lund 2018 Olas väg 15 0706-626723 carina lund
Sekreterare Lars Henrik Benzel 2019 Radhusvägen 6 f 0707-275914 lh benzel
Vice sekreterare Lennart Bengtsson 2019 Olas väg 20 0706-46 08 85 lennart bengtsson
Vice ordförande Jan Grimmefält 2018 Radhusvägen 8 i 0705-795686 jan grimmefalt
Webmaster Jan Grimmefält 2018 Radhusvägen 8 i 0705-795686 jan grimmefalt

 

Övriga förtroendevalda

Befattning Namn Period till Adress Telefonnummer  E-post adress
Styrelse Suppleant Olle Bergelin 2018 N Källåsvägen 45  0708-666863 olle bergelin
Styrelse Suppleant Hans Liljered 2018 Lillvägen 1  0704-625970 hans liljered
Styrelse Suppleant Mikael Nilsson 2019 Övre Loftvägen 6  0703-40 07 11 mikael nilsson
Revisor ordförande Pecy Linder 2019 Stomvägen 16  0709-903321 percy linder
Revisor suppleant Ilgvars Gutmanis 2019 Mellanvägen 7  0705-451662 ilgvars gutmanis
Valberedning (i brist på kandidater fungerar styrelsen som valberedning ett år i taget)