Skip to main content

Befattning

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande

Revisor

Namn

Jan Grimmefält
Carina Lund
Lars Henrik Benzel
Lennart Bengtsson

Percy Linder

Vald till årsmöte

2024
2024
2023
2023

2023

Styrelsen

Befattning

Namn

Vald till årsmöte

Ordförande
Jan Grimmefält
2024
Kassör
Carina Lund
2024
Sekreterare
Lars Henrik Benzel
2023
Vice ordförande
Lennart Bengtsson
2023
Revisor
Percy Linder
2023