ARKIV


AKTUELLT


Snön är snart här

Snart är det dags för snö och halka och vi får vara bereda på vinterväghållning. Styrelsen vill framhålla ett par omständigheter som är viktiga att känna till.

En tredjedel av vårt ca 1 mil långa vägnät består av backar som måste prioriteras för snö- och halkbekämpning. Backarna är utspridda över vägnätet och det kan ibland upplevas som konstigt att plogen inte också tar angränsande vägar till ett område med backe eller backar utan bara kör förbi. Detta har vi diskuterat med vår entreprenör som med all rätt övertygat oss om att  det inte blir någon prioritering om man istället plogar områdesvis.

En annan viktig omständighet är att om det  kan förväntas snöväder så försök om möjligt att ställa bilen på tomtmark så ”hela vägen” kan plogas.  Läs för övrigt vad som står under rubriken ”Detta gäller/Vinterväghållning” nedan. Där står det viktigaste att tänka på.

/ Styrelsen

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET


Nyhetsbrevet innehåller aktuell information som rör föreningens medlemmar. 28 medlemmar prenumererar.