Intrång på hemsidan

Ett konto på hemsidan har nyligen blivit hackat och har använts för att skicka ut marknadsföring via hemsidans nyhetsbrevsfunktion. Vänligen ignorera samtliga engelska mejl som nyligen skickats ut från hemsidan.

Åtgärder har vidtagits för att förhindra framtida intrång. Samtliga lösenord för styrelseledamöter har återställts och måste ändras individuellt för att åter igen få tillgång till sin gamla behörighet.