Skip to main content
Nyhetsbrev

Inför hösten

By 8 februari 2023No Comments

Buskar och grenar skall ansas
Vi vill påminna alla medlemmar om att klippa ner grenar och buskar som sträcker sig ut över förningens vägar och gångbanor. Se anvisningar som finns på hemsidans första sida under ”Detta gäller”. Dessa regler gäller i hela kommunen.

Skall kommunen ta över?
När ni snart får fakturan för vägavgiften för 2021 så kommer ni att se att avgiften är rabatterad med 90 %. Ett beslut som togs av årsstämman den 6 oktober.  De allra flesta av föreningens medlemmar har andelstal 1 där vägavgiften normalt är 1000 kr. För dessa fastigheter blir nu avgiften istället 100 kr. Anledningen till rabatteringen är att kommunen under de senaste åren succesivt har höjt kommunbidraget. Föreningens kostnader har därför i år så gott som i sin helhet kunnat täckas av det kommunala bidraget.

Vägföreningen har under den här senaste politiska mandatperioden haft framgång med kraven att kommunen av i första hand rättviseskäl skall ta över föreningens vägar. Vi har aldrig varit så nära att detta krav skall kunna genomföras. Politikerna kommer förhoppningsvis att ta beslut i höst i samband med budgeten för 2022.

/ Styrelsen