Skip to main content
Nyhetsbrev

Kommunalt övertagande

By 8 februari 2023No Comments
Kållereds vägförening har vid några tillfällen under de senaste 20 åren försökt få politikerna att besluta om att överta drift- och underhållsansvar för våra ca 1 mil vägar. Vi har framhållit det orättvisa i att våra ca 600 medlemmar skall betala 1000 kr extra/år bara för att man bor utmed en väg där man med automatik blir tvångsansluten till vägföreningen och enligt lag tvingad att betala vägavgift.

 

Först i början av 2016 efter samverkan med Lindome vägförening började vi märka av ett mer politiskt samtycke. I slutet av 2016 meddelade Tekniska nämnden att de skulle föreslå kommunfullmäktige att besluta om att erbjuda ett övertagande av Kållered- och Lindome vägförening samt vägsträcka som trafikeras av kollektivtrafik i Tulebonejdens vägförening och avsätta nödvändig ekonomisk budget för detta. För att dels dra nytta av kommunens positiva inställning dels dra nytta av att det är valår har vägföreningarna under sommaren träffat ledningen för de olika partierna (utom KD som avböjde information). Samtliga övriga partier har visat förståelse och samtycke till föreningarnas krav. I mitten av juni i år informerades vägföreningarna om att ärendet hade varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat att föreslå kommunstyrelsen att överta ansvaret för vägnätet inom Lindome, Kållered vägföreningar och en sträcka i Tulebo vägförening samt gett tekniska nämnden och planeringsutskottet i uppdrag att ta fram en genomförandeplan.

 

Vi är inte i mål ännu. Men så här långt har vi tidigare inte kommit i arbetet med att få kommunen att överta föreningarnas väghållaransvar.