Skip to main content
Nyhetsbrev

Kommunen tar över …….

By 8 februari 2023No Comments

Kommunfullmäktige har formellt beslutat om att överta vägföreningens driftansvar. Kommunen håller för närvarande på att ta fram ett förslag till avtal med föreningen. Vad som hittills är klart är att kommunen tar över det praktiska arbetet med vägarna fr o m den 1 januari 2022.

Detta innebär att alla problem kopplade till föreningens vägar med ex snöröjning, halkbekämpning eller andra driftproblem skall anmälas till stadens kontaktcenter tel 031-315 10 00.

Styrelsen kommer efterhand att hålla medlemmarna informerade under Aktuellt på hemsidans startsida och senare kalla till en extra föreningsstämma.

/ Styrelsen