Skip to main content
Nyhetsbrev

Vinterväghållning

By 8 februari 2023No Comments

AKTUELLT Styrelsen har inför vintersäsongen haft samråd med den entreprenör som sköter vår vinterväghållning. Vägnätet är ca 1 mil och mycket kuperat nästan hälften av vägnätet är vad man i sådana här sammanhang kan kalla för backar. Detta ställer krav på i vilken ordning vägarna skall plogas och/eller halkbekämpas. Vägnätet hänger inte heller ihop utan är spridda i sju olika delområden och det finns backar i varje område.

Vinterväghållningen sker efter ett körschema som entreprenören använder sig av och som prioriterar backarna. Det är också entreprenören som avgör när det skall plogas alternativt halkbekämpas. Körschemat är noga planerat och ger en logisk ordning men som dock medför att vissa upplever det som konstigt att plogen är i området men åker utan att ploga närliggande vägar. Styrelsen hade därför en ide i år om att frångå den här ordningen och istället låta färdigställa område för område vilket borde kunna minska transporttiderna mellan områdena. Plogen skulle alltså inte behöva åka tillbaka och åtgärda de flacka delar som hoppades över. Dock skulle en sådan ändrad turordning enligt entreprenörens erfarenheter innebära att körschemat blir fördröjt och flera backar får vänta oacceptabelt länge innan de blir plogade. Vi har därför beslutat att fortsätta med backprioriteringen även i år. Vi vill med den här informationen informera medlemmarna om att backarna går i första hand och att plogen för stunden kan försvinna men återkommer. Mer information om vinterväghållning finns på startsidan under ATT GÖRA, Vinterväghållning. /Styrelsen