2021-01

Vinterväghållning

Kållereds Vägförenings (KVF) ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen från år 2001. Totalt är det ca 1 mil vägar. Av dessa utgörs ca 3 km av ”backar” som prioriteras. Vid alla branta backar finns sandlådor. För vinterväghållning utnyttjas entreprenörer.

PRIORITERADE BACKAR
 • BÖLET
 • Bergsjövägen
 • Norra Källåsvägen (del av)
 • Odalvägen
 • VÅMMEDAL
 • Enevägen
 • Midsommarvägen
 • Olas väg
 • TORREKULLA
 • Gamlehagsliden
 • Gamlehagsvägen
 • Märgelvägen
 • Nyhemsvägen
 • Platåvägen
 • HELJERED
 • Kålleredsgårdsvägen
 • KYRKBACKEN
 • Lillvägen
 • Prästbacken
 • Tomtebovägen
 • Tunvägen
 • Västra Kyrkvägen

Skador
Entreprenören innehar enligt avtal erforderliga försäkringar för bl a halkskador. Eventuella skador skall anmälas till entreprenören som också skall reglera kadan. Detta gäller även skador på fast egendom.

Fungerande snöröjning
För att snöröjningen skall fungera är det viktigt att vi inte parkerar bilarna på gatan när det har snöat eller att det är snöväder på gång. Postlådor som står på vägområdet och får en törn vid snöröjning ersätts inte. Staket mot vägen skall uppföras på den egna tomten och vara så glest och stabilt att det håller sig upprätt vid snöplogning.

Infarter
Vid plogning skapas snövallar som hamnar på sidan av vägens kör- och gångbana dock inom vägområdet. Därigenom bildas också snövallar utanför infarter och grindhål. Dessa snösträngar som läggs utanför fastighetsinfarter skall fastighetsägaren ta bort. Det är inte tillåtet att använde vägområdet som snöupplag. Snön ska behållas på den egna tomten, då vägområdet är synnerligen begränsat.

Plogsnösträngarna vid tomtinfarterna, som fastighetsägaren skottar åt sidan, blir ofta tillbaka-knuffade vid plogningen. Den enskilde snöskottaren bör lägga snön efter infarten (till höger från fastigheten sett) så att inte samma snö kommer tillbaks igen vid plogningen.

Avtal
Under Start-Avtal- Vinteravtal finns det aktuella avtalet för vinterväghållning.